บางกอกอินชัวร์2020ดอทคอม Line id: bangkokinsure2020 , Email : [email protected]

ประกันภัยไวรัสโควิด 19-500 เอเชียประกันภัย


฿500.00
ตรวจเจอจ่าย 50,000 บาท จ่ายค่านอนโรงพยายาลวันละ 1,000 บาท 50 วัน และภาวะโคม่าจากไวรัสโควิด 19 บริษัทจ่าย 500,000 บาท
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
 • หมวดหมู่ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA, โควิด19 ,มะเร็ง
 • รหัสสินค้า : 000231

รายละเอียดสินค้า ประกันภัยไวรัสโควิด 19-500 เอเชียประกันภัย

-  ประกันภัยไวรัสโควิด 19-500 เอเชียประกันภัย  (รับกรมธรรม์ได้ทันที)

-  ตรวจเจอจ่าย 50,000 บาท ,จ่ายค่านอนโรงพยายาลวันละ 1,000 บาท 50 วัน  ,และภาวะโคม่าจากไวรัสโควิด 19  บริษัทจ่าย 500,000 บาท

- รับอายุ 1 - 99 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

 

ซื้อกรมธรรม์ COVID 500 จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ รับกรมธรรม์ออนไลน์ ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_gTyTg 

ซื้อกรมธรรม์ COVID 1825 ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_pqb2Ut

ซื้อกรมธรรม์ COVID 365 ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_nGAD0U

ซื้อกรมธรรม์ COVID-Mini ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_tKTpJg

ซื้อกรมธรรม์ CO-PA 350 ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_eA8bzK

ซื้อกรมธรรม์ CO-PA 650 ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_HRaRZs

ซื้อกรมธรรม์ CO-PA 950 ได้ที่ Link นี้ https://aiiapp.aii.co.th/v/AGCV5_Rpbz5f

ไม่รองรับ Internet Explorer  นะคะ ให้ใช้  Google Chrome หรือ Microsoft Edge ค่ะ

 

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID500

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ

  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปี บริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อ หรือ ถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
  • (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย