บางกอกอินชัวร์2020ดอทคอม Line id: bangkokinsure2020 , Email : [email protected]

���������������������������������

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1.               รับผิดชอบความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย อันเกิดจากการชน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อครั้ง

2.               รถยนต์คันเอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายถูก และ สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

3.               คู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบก

4.               คู่กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ(ไม่มีประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก)

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา